STRATEGIKONFERENCE

Lokale forsyningsstrategier under en geopolitisk energikrise

Strategisk impact og implementering – udfordringer, inspiration og værktøjer
Tirsdag den 22. november
08:30 - 15:30 CET

Folketinget  - See Location

Vær med til at diskutere, hvordan forsyningsselskaberne kan håndtere de historisk store udfordringer.

Krisen stiller krav til effektiv eksekvering og hurtige og agile tilpasninger af lokale og nationale strategier. Det kræver overblik over alle igangsatte initiativer og KPI’er samt et faktabaseret grundlag for prioriteringer, da de strategiske planer løbende skal kunne tilpasses en konstant påvirkning af udefrakommende faktorer, krav og risici. Det er en udfordring. Men det skaber også nye muligheder for de danske energiselskaber.

Tilmelding

Program

22

November 2022
08:30 - 15:30
08:30 - 09:00

Indskrivning og morgenmad

09:00 - 09:15

Velkomst

Christoffer_Aagaard_Melson_500-2

Christoffer Aagaard Melson

MF Næstformand for Klima, Energi og Forsyningsudvalget

09:15 - 09:45

En branche under pres fra flere samtidige kriser. Hvordan får vi løst de mange kortsigtede udfordringer, uden at gå på kompromis med behovet for langtidsholdbare løsninger?

lars_goldschmidt

Lars Goldschmidt

Næstformand for Dansk Fjernvarmeforening

09:45 - 10:15

Behovet for hurtig tilpasning og omstilling. Kan digitale strategiløsninger sikre bedre overblik, hurtigere justeringer og bedre resultater?

Flemming Nielsen

Flemming Horn Nielsen

CEO of Lyngby-Taarbæk Forsyning

10:15 - 11:00

Strategisk planlægning og corporate governance. Hvordan kan vi afblancere de mange bundlinjer? (English)

Gudrun Erla Gudmonsdottir

Guðrún Erla Jónsdóttir

Policy director of Reykjavik Energy

11:00 - 11:30

Geopolitikkens indflydelse på virksomhedernes cyberstrategi. Er vi klar til implementering af de nødvendige stramninger?

photo ld-2

Thomas Lund Sørensen

Partner og chef for Cyber Risk Advisory i Macro Advisory Partners

11:30 - 12:00

Cyber- og informationssikkerhed i krisetider. Er NIS2 svaret i forhold til det nye trusselsbillede?

Morten-Ejrnaes-Nielsen_Sikkerheds-konsulent

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen

Risk & Security consultant in Globeteam A/S

12:00 - 12:30

Fastholdelse af strategier som sikrer positive gevinster på den lange bane.

Lars Goldschmidt, Flemming Horn Nielsen, Guðrún Erla Jónsdóttir, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Thomas Lund Sørensen, Flemming Videriksen

Panel 1

12:30 - 13:15

Frokost

13:15 - 13:45

Eksekvering af strategier under kriser. Hvad skal ledelsen gøre for at sikre succes? (Video call – English)

Tahierou Assane

Tahirou Assane

Director of Brightline Initiative

13:45 - 14:15

Hvordan verdens storbyer bekæmper klimaforandringer og overlever den globale energikrise med ’clean’ energi- og klimabudgetter, der integrerer klimaindsatsen i byens finansielle system. (Video call- English)

david miller

David Miller

Former mayor in Toronto and Managing Director of C40 Centre for City Climate Policy and Economy

14:15 - 15:00

Det politiske ansvar og ejerskab til de vedtagne strategier. Er det muligt at finde en fælles politisk platform?

Vi har inviteret partiernes Energi- og klimapolitiske ordfører.

Panel 2

15:00 - 15:30

Reciliente organisationer er forudsætningen for stabile forandringsprocesser i krisetider. Hvad er formiddagens 5 vigtigste anbefalinger?

flemming-1

Flemming Videriksen

CEO i DecideAct A/S

15:30

Vin og netværk

Forsyningssikkerhed, stabile priser og fastholdelse af den grønne dagsorden afhænger af, at energiselskabernes strategier har den ønskede impact, hvilket forudsætter effektiv implementering uden spild af tid på langsomme processer eller tiltag, som alligevel ikke føres ud i livet. Både samfundet, kunderne og miljøet er afhængige af, at vi optimerer vores processer og operationer.

Historisk pres for at sikre energiforsyning og stabile priser

Energiselskaberne er sat under et historisk stort pres for at sikre den fremtidige forsyningssikkerhed og stabile priser samtidig med, at den grønne dagsorden fastholdes og gerne udvikles. Ifølge statsminister Mette Frederiksen betyder krigen i Ukraine og klimaforandringerne, at vi har to kriser på bordet samtidig: ”Vi er nødt til at speede den grønne omstilling op, og vi er nødt til at komme fri af russiske fossile brændsler.” Aktuelt er energisektoren og dens kunder yderligere presset af kraftigt og stadig stigende energipriser, en konsekvens af en yderst uheldig kombination af små nedbørsmængder, for lidt vind og reduceret eller ingen tilgang til russisk gas.

Our mission at DecideAct
Our vision at DecideAct
Den grønne omstilling skal ske nu

Med Energistrategi 2050 blev der taget et stort skridt mod realisering af visionen om dansk uafhængighed af kul, olie og gas. Energiaftalen fra 2018 konkretiserede en lang række initiativer med et overordnet mål om at gøre Danmark til verdens førende havvindnation. På Energitopmødet på Marienborg blev Østersølandene enige om at øge kapaciteten af havvind fra Østersøen fra knap 3 gigawatt til næsten 20 gigawatt i 2030. Det vil betyde, at der (afhængig af vindmøllernes størrelse) skal opføres 1.100-1.700 havvindmøller, som kan sikre strøm til mellem 22 og 30 millioner husstande.

Den grønne omstilling trækker både på energisektoren og klimapolitikken

Danmark arbejder hen mod netto-nuludledning i overensstemmelse med Paris-aftalen, og et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050. Energiselskaberne har forpligtet sig til at udfase kul inden 2030, og inden udgangen af 2022 skal alle husstande med gasfyr have tilsendt et forslag til en alternativ løsning. Det vil øge presset på udvidelse af fjernvarmenettet betragteligt.

Our culture at DecideAct

Vær med til at drøfte, hvordan energiselskaberne håndterer de historisk store udfordringer

Vi står midt i en geopolitisk energikrise, som har stor betydning for de danske energiselskaber, for deres kunder, og for samfundet. Forsyningssikkerhed, stabile priser og fastholdelse af den grønne dagsorden afhænger af, at energiselskabernes strategier har den ønskede impact, hvilket forudsætter effektiv implementering uden spild af tid på langsomme processer eller tiltag, som alligevel ikke føres ud i livet. Både samfundet, kunderne og miljøet er afhængige af, at vi optimerer vores processer og operationer. På dette energistrategiske seminar har vi inviteret en række centrale danske og internationale eksperter og sagkyndige til at give deres vurdering af situationen. Det gør de gennem debatoplæg om, hvordan energiselskaber kan tilrettelægge, overvåge, udvikle og eksekvere deres strategier effektivt og med størst mulig impact, så målsætningerne bliver indfriet – både internationale, nationale og lokale, nuværende såvel som fremtidige.

Tilmelding
Hvordan bevarer I som energiselskab det strategiske overblik?
Hvordan implementerer I de krævede tilpasninger af energikilder og forsyningsnet?
Hvordan eksekverer I initiativer, når forudsætningerne hele tiden ændrer sig?
Hvordan øger I den strategiske succesrate?
Hvordan fastholder og styrker I den grønne dagsorden?
Hvordan øger vi niveauet for cyber- og informationssikkerhed?

Vore talere

david miller
David Miller

Administrerende direktør, C40 Centre for City Climate Policy and Economy

Miller var borgmester i Toronto fra 2003 til 2010 og fungerede som formand for C40 Cities fra 2008 til 2010. Under hans ledelse opnåede Toronto stor international respekt for sit miljømæssige lederskab, økonomiske styrke og sociale integration. Han er en førende fortaler for skabelsen af bæredygtige byøkonomier.

Guðrún Erla Jónsdóttir
Guðrún Erla Jónsdóttir

CSO Reykjavik Energy

Erfaren direktør med speciale inden for vedvarende energi og miljøsektoren. Stærk fagprofessionel med et Ph.D.-stipendiat fra Islands Universitet med fokus på corporate governance og bestyrelsers strategiske rolle.

Flemming Horn Nielsen
Flemming Horn Nielsen

CEO, Lyngby Taarbæk Forsyning

Flemming er civilingeniør og har i det meste af sin 30-årige karriere arbejdet som leder i olie- og gasbranchen – blandt andet i DONG og Mærsk. Siden han i 2020 blev CEO for Lyngby Taarbæk Forsyning, har han arbejdet med strømlinet digitalisering af selskabets strategiske infrastruktur.

Tahierou Assane
Tahierou Assane

Director of Brightline Initiative

Tahirou har over 15 års erfaring som leder og civilingeniør indenfor strategi, transformation og projektledelse. Som direktør for Brightline Initiative arbejder Tahirou med aktiviteterne relateret til de tre ‘benefit pillars’ tanke- og praksisledelse, netværk og kapacitetsopbygning.

flemming-1
Flemming Videriksen

CEO, DecideAct A/S

Flemming Videriksen er CEO og medstifter af DecideAct A/S. Selskabet har udviklet en SaaS-løsning, der bygger bro mellem strategidesign og implementering. DecideAct arbejder for at gøre ønsket om klar strategisk alignment og governance til virkelighed.

Morten-Ejrnaes-Nielsen_Sikkerheds-konsulent
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen

Risk & Security consultant, Globeteam A/S

Morten har i mange år arbejdet med cyber-, informationssikkerhed og databeskyttelse på tværs af flere sektorer, og var medforfatter på Danmarks første nationale Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi.

henrik
Henrik Hahn-Nissen

Direktør i Influenter

Henrik Hahn-Nissen er særlig rådgiver og direktør i Influenter, hvor han rådgiver virksomheder inden for de fleste brancher. Henrik har gennem mange år opbygget et solidt politisk netværk, og han har en stærk passion for politisk interessevaretagelse.

lars_goldschmidt
Lars Goldschmidt

Næstformand for Dansk Fjernvarmeforening

Lars er næstformand for Dansk Fjernevarmeforening, bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Forsyning og Helsingør Forsyning, og har i en længere årrække været formand for Bornholms Energi og Forsyning. I hans lange karriere har han desuden været direktør for en lang række interesseorganisationer og offentlige virksomheder relatereret til dansk industri.

Thomas Lund Sørensen
Thomas Lund Sørensen

Partner i Macro Advisory Partners

Thomas er partner og chef for Cyber Risk Advisory i Marcro Advisory Partners. Tidligere har han være chef for regeringens Center for Cybersikkerhed siden grundlæggelsen i 2012, og har desuden været Informationschef i Udenrigsministeriet (2010-2012) samt Ambassadør og særlig udsending for den danske regering til Benghazi, Libyen (2011) og Ambassadør i Det Hashemitiske Kongerige Jordan (2007-2010).

Christoffer_Aagaard_Melson_500
Christoffer Aagaard Melson

Medlem af Folketinget for Venstre

Næstformand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Ordfører for IT, Telekommunikation, Arktis og Grønland

Der skal handles nu – kom og deltag i drøftelserne.

Tilmelding

Et initiativ til at nytænke og diskutere strategi implementering

brightline influenter